Implanty – sposób na utracone zęby

Brak w uzębieniu – całkowity, częściowy, czy nawet pojedynczego zęba – powoduje zaburzenia w układzie stomatognatycznym, dyskomfort oraz nieestetyczny wygląd. Zaleca się, by każdy ubytek w garniturze zębowym został jak najszybciej uzupełniony. Najlepszą metodą uzupełnienia braków zębowych są wszczepy zębowe, czyli implanty.

Implant to po prostu sztuczny korzeń. Jest wykonany z materiału biologicznie zgodnego, to znaczy tolerowanego przez tkanki ludzkiego organizmu i nie wywołującego w nich niekorzystnych zmian. Dla każdego pacjenta oraz każdego miejsca w szczęce czy żuchwie, implant jest dobierany indywidualnie w zależności od warunków i potrzeb.

Przed  zabiegiem implantacji konieczna jest  diagnostyka rentgenowska – zdjęcie pantomograficzne  lub tomografia komputerowa. Na podstawie tych badań lekarz oceni warunki kostne, czyli ilość i jakość tkanki kostnej w miejscu planowanego implantu. Przeprowadzi także  ukierunkowany wywiad lekarski, dostarczający informacji o trybie życia pacjenta oraz o przebytych chorobach. Bezpośrednio przed zabiegiem pacjent powinien wykonać również podstawowe badania laboratoryjne.

Sam zabieg wszczepienia implantu odbywa się na jednej wizycie i jest całkowicie bezbolesny. Po podaniu  miejscowego znieczulenia, lekarz nawierca otwór w kości, w którym lokuje wszczep i zamyka pole operacyjne. W następnym okresie następuje osteointegracja, czyli zrośnięcie implantu z kością. Od właściwego przebiegu tego procesu zależy powodzenie całej implantacji, dlatego  bardzo ważna jest właściwa higiena jamy ustnej, a także całkowity zakaz palenia tytoniu. Po zakończeniu osteointegracji wykonuje się pracę protetyczną. Mogą to być korony uzupełniające pojedyncze braki, mosty odbudowujące braki częściowe lub protezy nakładkowe w przypadku bezzębia.

Badania pokazują, że wskaźnik powodzenia zabiegu implantacji jest bardzo wysoki. Po trzech latach pozytywna osteointegracja  utrzymuje się aż w 98% przypadków i zależy od trybu życia, higieny, ogólnego stanu zdrowia i odbywania wizyt kontrolnych.

Przywracanie brakującego uzębienia z użyciem implantów jest obecnie najbardziej fizjologicznym i całkowicie bezpiecznym sposobem leczenia.