Jak stres wpływa na uzębienie?

W dzisiejszym świecie panuje „epidemia” stresu. Jest on odpowiedzią organizmu na działanie bodźców świata zewnętrznego zakłócających jego równowagę. Reakcje człowieka zachodzą jednocześnie na kilku poziomach: procesów fizjologicznych, zachowania, emocji oraz myślenia. Częstą odpowiedzią organizmu na stres, a także symptomem nadmiernej na niego podatności jest bruksizm.

Schorzenie to polega na mimowolnym, nieświadomym zaciskaniu i zgrzytaniu zębami.

Protezy nakładkowe

Protezy nakładkowe stanowią idealne rozwiązanie dla pacjentów z uzębieniem resztkowym. Swoim wyglądem i zasięgiem przypominają tradycyjne protezy całkowite. Różnica polega na tym, że są wsparte (nałożone) na uzębieniu naturalnym lub na wszczepionych implantach. Istotnymi zaletami noszenia protez nakładkowych są:

  • ograniczenie zaników wyrostka zębodołowego poprzez możliwość dłuższego utrzymania uzębienia resztkowego,
  • poprawa retencji uzupełnień ruchomych,